Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – do czego służy?


Witamy serdecznie na stronie firmy BARBARA, zajmującej się przede wszystkim dystrybucją wyposażenia medycznego oraz profesjonalnych baz danych medycznych, dzięki którym możliwe jest o wiele lepsze prowadzenie działalności na skomplikowanym rynku farmaceutycznym, oraz medycznym.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – do czego służy?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w znaczący sposób usprawnia pracę lekarzy oraz placówek medycznych, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do informacji.

 

EDM, służy do zapisywania zdarzeń medycznych, zaleceń lekarskich, wprowadzonego leczenia oraz wyników badań lekarskich. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej możliwy jest dostęp do wszystkich danych, zebranych w jednym miejscu.

 

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna?

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna to wszystkie dokumenty medyczne na temat stanu zdrowia pacjenta czy przebiegu choroby i leczenia oraz dokumenty skierowane do pacjenta (e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania) zebrane w jednym miejscu w formie elektronicznej.

 

Na elektroniczną dokumentację medyczną, składają się:

 

  • e-Recepty, e-Skierowania, e-Zwolnienia,
  • informacje na temat urazów (zdarzeń medycznych) oraz rozpoznanych chorób,
  • zalecenia lekarskie oraz zalecenia trybu życia, diety,
  • wpisy do karty uodparniania (szczepienie na Covid-19),
  • wyniki przeprowadzonych badań z opisem,
  • ewentualne odmowy przyjęcia do szpitala wraz z powodem,
  • informacja dla specjalisty, do którego kierowany jest pacjent.

 

Co umożliwia elektroniczna dokumentacja medyczna?

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna służy do zapisywania zdarzeń medycznych, zaleceń lekarskich, wprowadzonego leczenia oraz wyników badań wraz z opisem, zebranych w jednym miejscu.

 

Unowocześnienie formy zapisywania i przetrzymywania danych na temat pacjenta usprawniło proces przekazywania informacji, dzięki temu zminimalizowane zostało również ryzyko niechcianych błędów.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna służy lekarzom różnych dziedzin medycznych do przekazywania informacji na temat pacjenta, które mogą być potrzebne w dalszym procesie leczenia.

 

Praca lekarzy różnych specjalizacji jest dużo łatwiejsza, kiedy w każdej chwili możliwe jest dotarcie do poszukiwanych informacji na temat leczonego pacjenta, z pominięciem czasochłonnego procesu przeglądania papierowej dokumentacji.

 

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ma na celu polepszenie jakości świadczonych usług medycznych, bez zbędnego angażowania pacjenta, ponieważ dokumentacja medyczna chorego może być dostępna w każdej placówce medycznej, do której pacjent zostanie skierowany na leczenie.

 

Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonowanie pacjentów, szczególnie przewlekle chorych i zażywających wiele leków stało się łatwiejsze. Wszystkie e-Recepty i e-Skierowania dostępne są w jednym miejscu. Udając się na wizyty lekarskie pacjenci, nie muszą już pamiętać o dostarczeniu swojej dokumentacji medycznej, mogą również zdecydować, które dane na swój temat chcą udostępnić.

 

Cyfryzacja danych medycznych eliminuje obawę, że dokumenty się zniszczą, a recepty i skierowania zgubią.

 

Dzięki EDM pacjenci mają dostęp do swojej historii medycznej o każdej porze, niezależnie gdzie się znajdują, wystarczy, że zalogują się do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

elektroniczna dokumentacja medycznaEDMprogram do gabinetuMedfilee-Receptae-Zwolnieniee-Skierowaniezdarzenia medyczne