Tag: e-Recepta (2)

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – do czego służy?

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w znaczący sposób usprawnia pracę lekarzy oraz placówek medycznych, umożliwiając łatwy i szybki dostęp do informacji.

 

EDM, służy do zapisywania zdarzeń medycznych, zaleceń lekarskich, wprowadzonego leczenia oraz wyników badań lekarskich. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej możliwy jest dostęp do wszystkich danych, zebranych w jednym miejscu.

 

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna?

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna to wszystkie dokumenty medyczne na temat stanu zdrowia pacjenta czy przebiegu choroby i leczenia oraz dokumenty skierowane do pacjenta (e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania) zebrane w jednym miejscu w formie elektronicznej.

 

Na elektroniczną dokumentację medyczną, składają się:

 

 • e-Recepty, e-Skierowania, e-Zwolnienia,
 • informacje na temat urazów (zdarzeń medycznych) oraz rozpoznanych chorób,
 • zalecenia lekarskie oraz zalecenia trybu życia, diety,
 • wpisy do karty uodparniania (szczepienie na Covid-19),
 • wyniki przeprowadzonych badań z opisem,
 • ewentualne odmowy przyjęcia do szpitala wraz z powodem,
 • informacja dla specjalisty, do którego kierowany jest pacjent.

 

Co umożliwia elektroniczna dokumentacja medyczna?

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna służy do zapisywania zdarzeń medycznych, zaleceń lekarskich, wprowadzonego leczenia oraz wyników badań wraz z opisem, zebranych w jednym miejscu.

 

Unowocześnienie formy zapisywania i przetrzymywania danych na temat pacjenta usprawniło proces przekazywania informacji, dzięki temu zminimalizowane zostało również ryzyko niechcianych błędów.

 

Elektroniczna dokumentacja medyczna służy lekarzom różnych dziedzin medycznych do przekazywania informacji na temat pacjenta, które mogą być potrzebne w dalszym procesie leczenia.

 

Praca lekarzy różnych specjalizacji jest dużo łatwiejsza, kiedy w każdej chwili możliwe jest dotarcie do poszukiwanych informacji na temat leczonego pacjenta, z pominięciem czasochłonnego procesu przeglądania papierowej dokumentacji.

 

Wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej ma na celu polepszenie jakości świadczonych usług medycznych, bez zbędnego angażowania pacjenta, ponieważ dokumentacja medyczna chorego może być dostępna w każdej placówce medycznej, do której pacjent zostanie skierowany na leczenie.

 

Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej funkcjonowanie pacjentów, szczególnie przewlekle chorych i zażywających wiele leków stało się łatwiejsze. Wszystkie e-Recepty i e-Skierowania dostępne są w jednym miejscu. Udając się na wizyty lekarskie pacjenci, nie muszą już pamiętać o dostarczeniu swojej dokumentacji medycznej, mogą również zdecydować, które dane na swój temat chcą udostępnić.

 

Cyfryzacja danych medycznych eliminuje obawę, że dokumenty się zniszczą, a recepty i skierowania zgubią.

 

Dzięki EDM pacjenci mają dostęp do swojej historii medycznej o każdej porze, niezależnie gdzie się znajdują, wystarczy, że zalogują się do swojego Internetowego Konta Pacjenta (IKP).


Erecepta i jej zalety, za które pokochali ją Polacy

Erecepta jest elektroniczną wersją papierowej recepty, która towarzyszyła nam przez lata. Jednak wraz z postępem technologii przyszedł czas na zmianę i w polskim systemie zdrowia, przyszedł czas na informatyzację tych sektorów, które najbardziej tego potrzebowały.

 

Erecepta rozkochała w sobie Polaków

 

Do dobrego szybko się przyzwyczajamy, więc gdy pojawiła się erecepta i zagościła u nas na stałe, zaczęliśmy się do niej przyzwyczajać. Recepta w formie elektronicznej to udogodnienie dla pacjentów i lekarzy, którzy w Polsce są przepracowani. Jakie zalety płyną ze skorzystania z erecepty?

 

 • Brak możliwości utraty, erecepta z racji swojej elektronicznej formy jest w Twoim telefonie, a w przypadku usunięcia wiadomości SMS bądź e-mail, kopia jest również na naszym Internetowym Koncie Pacjenta,
 • Zminimalizowanie czasu oczekiwania na możliwość wykupu leków, ponieważ erecepta pojawia nam się w ciągu kilku minut po zakończeniu e-Wizyty, czy konsultacji w gabinecie,
 • Z racji faktu, że erecepta to dokument elektroniczny nie ma możliwości wypełnienia źle recepty, ponieważ inteligentny system uzupełnia wszelkie dane na podstawie uzupełnionego już numeru pesel,
 • Koniec z nieczytelną receptą, ponieważ erecepta jest w wersji elektronicznej i tu nie ma miejsca na błędy,
 • Na formularzu znajdują się wszelkie dane dotyczące dawkowania, czy termin wykupu leków,
 • System elektroniczny sprzyja bezpieczeństwu, dzięki temu czarny rynek związany z receptami został zminimalizowany, ponieważ lekarz ma obowiązek dołączenia do Systemu e-Zdrowie (P1), aby móc wystawiać recepty dla pacjentów.

 

Co trzeba zrobić, aby erecepta została poprawnie zrealizowana

 

Cały proces jest bardzo łatwy, ponieważ erecepta to przede wszystkim 4-cyfrowy kod, który jest potrzebny do realizacji. Można też skorzystać z kodu QR, który jest dostępny w podglądzie na Internetowym Koncie Pacjenta. Dla osób bez dostępu do profilu na IKP lekarz może przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, który przekazujemy farmaceucie w aptece.

 

Także, aby wykupić leki, podajemy 4-cyfrowy kod bądź wydruk informacyjny. Podając kod, należy również podać numer pesel osoby, na którą jest erecepta.

 

Nie ma żadnych zastrzeżeń, aby wykupić leki, gdy erecepta jest wystawiona przykładowo na męża czy rodzica, należy mieć w tym przypadku również kod i pesel lub wydruk informacyjny.

 

Jak przygotować profil na Internetowym Koncie Pacjenta

 

Aby erecepta dotarła do nas w formie wiadomości SMS bądź wiadomości e-mail, należy przede wszystkim założyć konto na IKP, bądź zalogować się, jeśli już konto posiadamy. W prawym górnym rogu klikamy w „Moje konto’, a następnie wybrać „Edytuj swoje dane”. Należy uzupełnić formularz o swój numer telefonu bądź adres e-mail oraz zaznaczyć, w jakiej formie chcemy dostać w przyszłości ereceptę. Na końcu należy zapiać ustawienia.