Tag: bazy aptek (11)

Bazy danych dla przemysłu medycznego

Witamy serdecznie na stronie firmy BARBARA, zajmującej się przede wszystkim dystrybucją wyposażenia medycznego oraz profesjonalnych baz danych medycznych, dzięki którym możliwe jest o wiele lepsze prowadzenie działalności na skomplikowanym rynku farmaceutycznym, oraz medycznym.

W naszej ofercie znajdują się nie tylko profesjonalne bazy lekarzy, ale także bazy aptek, oraz specjalistyczne bazy lekarzy, czyli wyszczególnione z ogólnych baz danych, spisy i rejestry lekarzy poszczególnych specjalizacji zawodowych. Ponadto oferowane przez nas bazy są kompatybilne z obecnymi w naszej ofercie aplikacjami dedykowanymi

 

Trzeba tutaj także powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, specjalistyczne bazy lekarzy, są nieco przystępniejsze cenowo, wobec czego, w wielu przypadkach, będą one rozwiązaniem jak najbardziej rozsądnym, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak również w przypadku spojrzenia na ten aspekt z punktu wykonywanych czynności. Po prostu tutaj nie trzeba już dodatkowo sortować baz danych, aby wybierać lekarzy poszczególnych specjalizacji, bowiem kupujesz tylko i wyłącznie bazę zawierającą na przykład lekarzy laryngologów, ginekologów, czy też bazę ośrodków ZOZ i NZOZ. Oferujemy także dedykowane oprogramowanie dla poradni (Medfile) wg ściśle określonych przez klienta kryteriów.

 

Każda baza lekarzy znajdująca się w naszej ofercie dystrybucyjnej, zawiera starannie wybrane informacje, na temat poszczególnych lekarzy, a przede wszystkim, co stanowi kwestię unikalną w skali całego kraju, informacje wchodzące w skład bazy danych są potwierdzane przez nas za pośrednictwem Call Center. Dzięki temu masz gwarancję, że kupując naszą bazę lekarzy, zapewnisz sobie prawidłowe i aktualne informacje do wykorzystania w Twoim biznesie.

 

Zapraszamy serdecznie do zakupu naszych medycznych baz danych, zarówno na naszych stronach, jak i bezpośrednio u dostawcy, do którego będziemy Cię najczęściej odsyłali.


Badania Rynku FMCG

Zmiany na rynku i proces dostosowania
Dzisiejszy klient różni się bardzo od tego niedawnego. Wyznacznikiem tej różnicy wydaje się być przede wszystkim wyspecjalizowanie szczególnego rodzaju, dotyczące umiejętności określania własnych potrzeb. U podstaw tej zmiany upatrywać można tych samych zjawisk, które rozpowszechniły zarówno działalność psychoterapeutów na zachodzie, jak i wszelką działalność coachingową, a także reklamy spod znaku „bądź sobą”. Wszystkie one zdają się krążyć wokół zagadnienia iście filozoficznej natury – mianowicie: cóż to znaczy „być sobą”? Człowiek żyjący we współczesnym świecie konsumpcji w dużej mierze właśnie przez ten akt określa swoje ja, a z pewnością je wyraża poprzez wybory konsumpcyjne, których dokonuje. W ten sposób klient stał się świadomym kreatorem własnych potrzeb, wręcz ekspertem w tej kluczowej dla jego osobowości sprawie, dlatego coraz chętniej współpracuje z producentami na etapie projektowania produktów, wręcz oczekując od przedsiębiorców tego typu konsultacji.

 

Współpraca: klient-producent
Wiodące na rynku FMCG firmy od dawna umieszczają na opakowaniach i w reklamach swoich produktów informację o zaangażowaniu wybranej grupy konsumentów w proces powstawania danej rzeczy – służy to nie tylko uwiarygodnieniu lansowanej cechy produktu, ale też przyjaznym relacjom z klientami, którzy czują się dzięki temu jak pełnoprawny partner wymiany, nie zaś bierny elementy zbiorowości kupujących, których opinią nikt nie zaprząta sobie głowy. W związku z tym, że klienci coraz chętniej poddają głębokiej analizie swoje zakupy, stają się rzeczywiście wiarygodnym i rzetelnym źródłem wiedzy o przyzwyczajeniach i potrzebach, a także przekonaniach, które chcieliby móc wyrazić, sięgając po dany produkt. Aby jednak skutecznie komunikować się z konsumentami trzeba przedsięwziąć pewne metody – najlepszym sposobem pozytywnego wykorzystania tej sytuacji jest zaufanie profesjonalnej agencji zajmującej się badaniami rynku FMCG.

 

Rynek badań marketingowych FMCG
Firmy rynku badawczego wypracowały specjalistyczne metody pozwalające na jak najskuteczniejsze pozyskiwanie danych z pomocą narzędzi jakościowych. Standardowa postać metod badań marketingowych FMCG to wywiad – indywidualny pogłębiony oraz zogniskowany grupowy – prowadzony przez wysoko wykwalifikowanego moderatora, którego zadaniem jest realizacja rozmowy w oparciu o zagadnienia wyszczególnione w szkicowym scenariuszu wywiadu. W zależności od rodzaju wywiadu, moderator dąży do uzyskania pogłębionej autoanalizy lub zagęszczonych wskazań, które dadzą możliwie najszerszy obraz omawianego zagadnienia. W ramach formuły wywiadu na potrzeby badań marketingowych FMCG utworzono specyficzne metody testów i insightów konsumenckich, podczas których zagadnienia scenariuszowe przyjmują postać bardziej zaawansowaną i skupioną wokół wybranego elementu (np. konkretnego produktu, marki, opakowania).

 

Dla zaawansowanych
Oferta jakościowych badań rynku FMCG może zostać uzupełniona o metody ilościowe, oparte na wywiadach kwestionariuszowych, realizowanych w celu zbadania zasięgu danej opinii lub częstości cechy. Badanie marketingowe FMCG warto rozpocząć od analizy materiału zastanego, znanej jako desk research, podczas której analizie poddać można także konkurencyjne strategie promocyjne i produktowe. Zastosowanie pełnej gamy metod podnosi rzetelność i wiarygodność badania, wzajemnie się weryfikując w ramach procesu triangulacji. Jakość wyników badań marketingowych FMCG z pewnością zależy także od doświadczenia realizatora, pośredniczącego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentami, który odpowiedzialny jest za treść raportu oraz odpowiednie zaprezentowanie udzielonych przez klientów rekomendacji. Warto wybrać agencję dysponującą stosownym doświadczeniem w realizacji projektów badawczych dla branży, w której działa podmiot zlecający badanie.


Badania Rynku Farmaceutycznego

Aby zrozumieć panującą sytuację na rynku farmaceutycznym, warto przeprowadzić profesjonalne badanie marketingowe. Jak wiadomo, branża farmaceutyczna nie jest łatwa, tym bardziej warto podjąć się tego zadania. Dobrze przeprowadzone badanie jest podstawą stworzenia nowej lub zmodyfikowania dotychczasowej strategii działania. Dzięki niej zwiększa się prawdopodobieństwo, że marka produktu stanie się bardziej rozpoznawalna. Aby dobrze wpasować się w oczekiwania klientów, warto przeanalizować nie tylko wygląd opakowania produktu, ale także cenę, ulotkę, reklamę, czyli ulepszyć PR. Na samym początku dobrze jest przeanalizować czy aktualna strategia firmy jest efektywna, a dopiero później jakie są kontakty z klientami, np. w aptekach, czy produkt trafia do oczekiwanej grupy odbiorców, jaka jest ich opinia oraz w jakim stopniu spełnia ich oczekiwania. Warto zaznaczyć, że produkty farmaceutyczne dzielą się na wydawane bez recepty oraz dostępne na receptę, co znacząco je od siebie odróżnia.

 

Jakie techniki?
Badania rynku medycznego dobrze zlecić profesjonalnej, zewnętrznej firmie, która na co dzień zajmuje się takimi badaniami. Wtedy istnieje pewność, że badanie przeprowadzone zostanie zgodnie z przyjętymi zasadami i metodologią. Najbardziej tradycyjną techniką zbierania danych jest PAPI, która z reguły trafia do starszej części ankietowanych. Istnieje przy tym spore ryzyko, że ankiety nie do końca zostaną wypełnione oraz, że nie wszystkie pytania zostaną słusznie zrozumiane. Inną techniką gromadzenia danych jest CAPI, która zamiast papierowego kwestionariusza wspomagana jest urządzeniami mobilnymi. Technika telefoniczna jest najbardziej uniwersalną, gdyż może być skierowana do wszystkich grup wiekowych, zakładając, że respondent posiada telefon. Badania internetowe głównie kierowane są do młodszej grupy badanych. Opisane techniki są ilościowe, lecz możliwy jest wybór jakościowych technik, do których zalicza się: zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady pogłębione i Tajemniczego klienta.

Podejmując się badania rynku farmacji, zaleca się przeanalizowanie obszaru, wchodzącego w zakres badania. Warto rozpocząć, od odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, a mianowicie: co badać, jak badać, gdzie badać i dlaczego badać. kolejnym po wyborze metod i technik badawczych, następuje proces budowy kwestionariusza.

 

Analiza otrzymanych danych
Kiedy zbierze się wystarczającą liczbę ankiet, przychodzi się do kolejnego etapu procesu badawczego jakim jest analiza. Warto zauważyć, że jest on czasochłonny i trwa nawet do kilkunastu tygodni. Wszystko zależy, jaką metodą gromadzi się dane, na jak dużej próbie oraz jaka jest budowa kwestionariusza. Jeśli całe badanie zostanie przeprowadzone w sposób zgodny z założeniami, to otrzymane wyniki można uznać w pełni za miarodajne, które wskażą proces zmiany.


Pomoc w badaniach

Prowadząc firmę należy szybko reagować na wszelkie zagrożenia. Jesteśmy przekonani, że badania rynku, a także badania opinii pracowników są cennym elementem systemu immunologicznego każdego przedsiębiorstwa. Pozwalają one przewidzieć i oszacować zagrożenia, co umożliwia ich sprawne unikanie. Oprócz tego badania odpowiadają na pytanie o atrakcyjność aktualnej oferty i wyznaczają kierunek zmian.

 

Niestety jednak nie każdą firmę stać na prowadzenie własnego działu badawczego. Najczęściej więc zleca się od czasu do czasu po jednym badaniu firmom zewnętrznym.

 

Kierując się wskazówkami wynikającymi z licznych przeprowadzanych przez nad badań rozwijamy wciąż naszą ofertę, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Dw

a główne kierunki zmian to niższy koszt i krótszy czas realizacji. Obie tendencje łączy aktualnie najczęściej wykorzystywana przez nas metoda badawcza – wywiad telefoniczny wspierany komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI).

 

Badania metodą CATI są znacznie szybsze od ankietyzacji papierowej, nie wymagają także drukowania kwestionariusza ankiety, ani digitalizacji danych zebranych w papierze. Narzędziem komunikacji między badaczem a respondentem jest w tym wypadku system komputerowo-telefoniczny, co pozwala na digitalizowanie materiału badawczego synchronicznie do jego pozyskiwania.

 

Do wykonania badania przy pomocy techniki CATI wystarczy komputer z Internetem oraz para słuchawek. Odpowiedni software CATI uchroni natomiast przed błędami zarówno na etapie konstruowania kwestionariusza ankiety (moduł śledzący logikę ankiety), jak i na etapie realizacji badania (m.in. moduł analizy próby i moduł pozwalający na nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie).

 

Software CATI jest także wyposażony w automatyczną funkcję tworzenia kopii zapasowej plików związanych z badaniem na serwerze. Doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo wyników badania – dzięki kopii nawet w przypadku awarii sprzętu komputerowego, na którym prowadzone było badanie, dane nie zostaną utracone.

 

W ramach otwierania się świata nauki, do niedawna stanowiącego hermetyczną rzeczywistość uniwersytecką, odciętą od zewnętrznego świata, dostarczono wiele wynalazków, które odmieniły nasze życie na zawsze. Dziś nauka ma coraz większy wpływ na codzienne życie każdego z nas. Umożliwiła szybkie i bezpieczne poruszanie się, ogrzewa i chłodzi nas na życzenie. Przyspiesza długotrwałe dotąd procesy.

 

Coraz popularniejsze staje się także partnerstwo nauki z biznesem. Stanowi ona wsparcie dla rozwoju oraz pozwala pełniej realizować misję przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań pomaga w tworzeniu pozytywnej wizji firmy, stając się synonimem orientacji na jakość oraz nowoczesności. CATI System może stać się najlepszą okazją do ponownego rozważenia utworzenia komórki badawczej, wspomagającej zarząd w trudnych codziennych decyzjach merytorycznym wsparciem.


Zastosowanie baz lekarzy

Jeśli chodzi o podstawowe zastosowanie baz danych lekarzy, to przede wszystkim wykorzystywane są one w przemyśle farmaceutycznym, gdzie większość działań marketingowych, skierowanych jest bezpośrednio na lekarzy w konkretnych specjalizacjach zawodowych. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, iż poprzez dobrze dobrane bazy lekarzy przedsiębiorstwa tego typu, mogą wyszukać odpowiednich lekarzy, do których w następnej kolejności będą mogli adresować mailing reklamowy, prezentujący ich nową ofertę.

 

Wobec tego tez, możemy powiedzieć, iż jest to dość istotny aspekt zastosowania baz danych lekarzy, dzięki któremu przedsiębiorca działający na rynku medycznym, ma możliwość precyzyjnego określenia grupy docelowej odbiorców, oraz zapewnić sobie kreowanie dobrych rynków zbytu. Przede wszystkim zaś, trzeba tutaj pamiętać, iż baza lekarzy, aby można ją było bezpiecznie zastosować w przemyśle, powinna zawierać precyzyjne, starannie zebrane informacje przetworzone przez profesjonalne oprogramowanie dedykowane, a ponadto powinny one być potwierdzone przez odpowiednie kanały.

 

Decydując się na nasze bazy lekarzy, zapewnisz sobie pełne bezpieczeństwo korzystania z informacji w nich zawartych, jak również zagwarantujesz sobie, że praca z ich wykorzystaniem będzie owocna w dobre i skuteczne decyzje, dzięki którym Twoja firma osiągnie o wiele lepszą pozycję na rynku usług medycznych.


Bazy aptek

W naszej ofercie, znajdują się także wszelkiego rodzaju bazy aptek, które także będą znajdywały swoje zastosowanie przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, bowiem tutaj każdy przedsiębiorca działający w tym sektorze, powinien samodzielnie zadbać o rynek zbytu na swoje produkty, poprzez właśnie apteki. Wiadomo przecież, iż farmaceuta, bardzo często doradza klientom stosowanie innych lekarstw, które charakteryzują się niższą cena, bądź tez są refundowane, wobec czego, wystarczy przekonać farmaceutę do swojego specyfiku, a z całą pewnością, będziemy mogli liczyć na zwiększony poziom zbytu swoich produktów.

 

Przede wszystkim jednak, trzeba tutaj powiedzieć, iż stosując nasze bazy aptek zapewniasz sobie pełne bezpieczeństwo pod względem jakości danych zawartych w bazie aptek. Wszystkie informacje są tutaj bowiem starannie potwierdzone przez odpowiednie call center, dzięki czemu, w bazach danych nie ma miejsca na dane nieaktualne, bądź tez całkowicie nieprawdziwe. Zarządzanie danymi w ogromnym stopniu ułatwiają nasze aplikacje dedykowane

 

Wybierając nasze bazy lekarzy oraz aptek, zapewniasz sobie pełen spokój, jak również stały dostęp do darmowych aktualizacji wykorzystywanych baz danych, wobec czego, jest to dla Ciebie zdecydowanie najlepszy wybór na jaki można się zdecydować.


Bazy medyczne

Bazy medyczne, to ogólna kategoria wszystkich baz danych dystrybuowanych przez naszą firmę. W tej kategorii znajdziesz zarówno bazy lekarzy, aptek, jak również bazy szpitali, przychodni, ZOZ i NZOZ, oraz wszystkich innych podmiotów gospodarczych, które działają na rynku medycznym, a co za tym idzie, znajomość ich danych, może się w branży okazać wyjątkowo pomocna.

 

Przede wszystkim zaś, bazy medyczne to ogólny zbiór informacji o całym rynku medycznym. Można nawet powiedzieć, iż są to swego rodzaju kompletne opracowania bazodanowe dzięki którym prowadzenie działalności na rynku medycznym, może stać się o wiele prostsze. Wszystkie bazy medyczne dystrybuowane przez naszą firmę, są stale aktualizowane oraz w pełni zgodne z naszym oprogramowaniem na zamówienie, a co za tym idzie, możemy powiedzieć, iż kupując naszą bazę aptek czy też lekarzy, jak również każdą inną, będziesz miał pod ręką zawsze aktualne informacje na temat tych jednostek gospodarczych działających na rynku medycznym, które znajdują się w kręgu twoich zainteresowań. Tego rodzaju bazy będą idealne do wielu różnych zastosowań. Jednym z nich może być tutaj na przykład profesjonalny, adresowy kolportaż ulotek, dzięki któremu bez trudu dotrzemy ze swoja ofertą dokładnie tam, gdzie trzeba.

 

Zapraszamy serdecznie do zakupu baz danych dystrybuowanych przez naszą firmę, zapewniając jednocześnie, iż są to bazy kompletne, aktualne, i co najważniejsze podlegające stałej aktualizacji. Wszyscy kupujący nasze bazy medyczne, mają zagwarantowaną dwuletnią darmową aktualizację w odstępach co 3 miesiące.


Lista lekarzy

Tworzenie profesjonalnej listy lekarzy oraz aptek, na podstawie pełnych, medycznych baz danych, to bardzo wymagające zajęcie, a przede wszystkim stosunkowo kosztowne, bowiem trzeba tutaj posiadać pełną bazę medyczną, a to przecież dość poważny zakup. W przypadku kiedy potrzebna jest tylko i wyłącznie lista lekarzy danej specjalizacji z terenu danego regionu, bądź też na przykład województwa, o wiele lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowej listy, co będzie o wiele bezpieczniejsze, pod względem poprawności wybranych do listy informacji, oraz pod względem kosztowności. Ponadto dzięki naszym oprogramowaniu dedykowanym stworzonym przez zespół statystyków i programistów z wieloletnim doświadczeniem, można w pełni wykorzystać i przetwarzać ogromne zbiory danych.

 

Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy nie będziemy w przyszłości potrzebować list lekarzy lub aptek o innych kryteriach. Dlatego też, w takich przypadkach, wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy potrzebują tego typu rozwiązań, zapewniamy profesjonalnie przygotowane listy lekarzy oraz aptek dzięki naszym aplikacjom dedykowanym, według najczęściej wybieranych kryteriów. Przede wszystkim dzielimy tutaj bazy na mniejsze elementy zawierające dane wyselekcjonowane według województw, i specjalizacji, oraz tylko województw, w przypadku list aptek.

 

Każda, stworzona przez nas lista aptek, oraz lekarzy, podlega dwuletniej bezpłatnej aktualizacji, co oznacza, iż przez dwa kolejne, w kwartalnych odstępach, każdy nasz klient będzie otrzymywać darmowo piliki aktualizacji listy lekarzy, co sprawia iż nasza oferta w tym zakresie jest niezwykle atrakcyjna.

 

Zapraszamy serdecznie do udanych zakupów, oraz życzymy sukcesów w pracy z naszymi bazami danych.


Medyczne Rejestry Danych

Dzięki naszym aplikacjom dedykowanym możemy zaoferować także profesjonalnie przygotowane rejestry danych w formatach papierowych, które mogą się w wielu przypadkach, okazać, jak najbardziej przydatne w działalności na rynku medycznym. Posiadając pod ręką odpowiedni rejestr lekarzy można w każdej chwili wykonywać wszelkiego rodzaju telefony, bądź też na bieżąco sprawdzać wyrywkowe informacje na temat poszczególnych lekarzy, co oczywiście może się okazać nadzwyczaj przydatne w prowadzeniu tego typu działalności.

 

Warto tutaj podkreślić fakt, iż rejestry lekarzy oraz aptek, wykonywane przez naszą firmę charakteryzują się przede wszystkim precyzją wyszukanych informacji, oraz ich potwierdzeniem poprzez odpowiednie kanały takie, jak na przykład własne, profesjonalnie wyposażone Call Center.

 

Gwarantujemy tutaj iż każdy rejestr aptek oraz lekarzy, będzie wykonany bardzo starannie, oraz będzie zawierał tylko i wyłącznie sprawdzone informacje (poprawność danych zapewniają nasze aplikacje CRM), dzięki czemu, jego wykorzystanie w Twojej działalności będzie jak najbardziej opłacalnym rozwiązaniem. Przede wszystkim zaś zapewniamy, że dane wchodzące w skład naszych rejestrów medycznych, to w stu procentach poprawnie zebrane informacje, podlegające dwuletniej darmowej aktualizacji. Po prostu przez okres dwóch lata od daty zakupu zyskujesz prawo do kwartalnej aktualizacji posiadanego rejestru, co stanowi wyjątkowo korzystne rozwiązanie dla Twojej działalności.


Spis lekarzy

W celu przygotowania profesjonalnej bazy danych lekarzy lub też aptek, w pierwszej kolejności musi powstać pełny spis lekarzy oraz aptek, na podstawie którego będziemy mogli w następnej kolejności wykonać już gotowe bazy danych lekarzy czy tez aptek. Przede wszystkim każda informacja znajdująca się w tego rodzaju spisach, musi zostać dokładnie sprawdzona i potwierdzona, zanim trafi do bazy danych, tak, aby ostateczna baza lekarzy oraz aptek, była całkowicie wolna od jakichkolwiek przekłamań, bądź też nieścisłości. Jest to możliwe dzięki stworzonych przez nasz zespół aplikacjom dedykowanym.

 

W przypadku, kiedy na samym początku pracy, wykonywany przez nas jest profesjonalny spis aptek oraz lekarzy, jeszcze nie zajmujemy się weryfikowaniem danych, tylko ich zbieraniem w możliwie jak najbardziej obszernym zakresie, wobec czego, zapewniamy sobie tutaj profesjonalne podejście do wszystkich, najważniejszych kwestii związanych z pozyskiwaniem informacji, nie skupiając się jednocześnie na ich weryfikacji, która stanowi krok następny.

 

Dopiero kiedy wyczerpiemy już wszystkie źródła pozyskiwania informacji, sprawdzamy spis lekarzy i aptek pod kątem występowania duplikatów, które skrzętnie usuwamy, a następnie przystępujemy do procesu weryfikacji zebranych informacji, który jest tutaj najbardziej kosztowny i czasochłonny. Dzięki temu jednak zyskujesz profesjonalnie przygotowaną bazę danych, której zastosowanie w Twoim przedsiębiorstwie okaże się być jednym ze zdecydowanie najlepszych rozwiązań, na jakie możesz sobie obecnie pozwolić. Zapraszamy serdecznie do zakupu naszych baz danych lekarzy i aptek.


Badania Opinii Pacjentów

Badania satysfakcji klientów stanowią istotny element polityki każdej liczącej się instytucji działającej na rynku usług. Także jednostki oferujące usługi medyczne, takie jak szpitale czy przychodnie wprowadzają pomiary standardów - zachęca je do tego możliwość uzyskania akredytacji ministerialnej. Standardy akredytacyjne stanowią zbiór wytycznych, wzorców i dobrych praktyk, z którymi porównuje się pojedyncza placówka. Oprócz korzyści dla podmiotu, jak prestiż czy możliwość pozyskania dofinansowania, system akredytacyjny, oparty o badania satysfakcji klientów – w tym wypadku pacjentów – przynosi nieocenione korzyści także tym ostatnim.

 

Po pierwsze, dzięki programowi akredytacji stale podnosi się jakość świadczonych usług, pacjenci natomiast mają możliwość wskazania obszarów wymagających dodatkowych działań i szczególnej uwagi. Po drugie akredytacja otwiera możliwość dofinansowań, a co za tym idzie pomaga jednostkom medycznym utrzymać najwyższy poziom bez nadmiernego obciążania kieszeni pacjentów.

 

Jak prowadzone są badania ankietowe pacjentów
Badania opinii pacjentów prowadzone są już po ich wypisaniu ze szpitala, dzięki czemu respondent ma możliwość oceny całościowej, dokonywanej na podstawie doświadczenia, które rozpatruje jako zakończone. Istnieje 15 wyznaczników jakości usług medycznych, spisanych w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia. Są to:

 

Potrzeby pacjentaZabiegi i znieczuleniaPoprawa jakości
Kwalifikacja i przyjęcieFarmakoterapiaSkuteczność leczenia
Ocena stanu pacjentaCiągłość opiekiJakość obsługi
LaboratoriumKontrola zakażeńInformacja medyczna
Diagnostyka obrazowaBezpieczeństwo opiekiZarządzanie podmiotem

 

Badania satysfakcji pacjentów niektóre jednostki prowadzą w ramach własnych struktur, jednak obiektywizm gwarantowany przez zewnętrzną agencję badawczą jest wartością niezwykle cenną, gwarantującą rzetelny i wiarygodny status wyników pomiaru. Firma badawcza dysponując niezbędnym doświadczeniem właściwie dobierze próbę badanych, stanowiącą reprezentatywną grupę dla całej badanej populacji. Zaproponuje także sprawdzone narzędzia i metody badawcze – także w zakresie opracowanych specjalnie dla rynku medycznego.

 

Wybór agencji badawczej
Odpowiednia agencja powinna dysponować rozległą wiedzą na temat podmiotu badania, w tym przypadku dotyczącą opieki zdrowotnej oraz badań jakościowych i ilościowych, które stanowią główny obszar pomiaru zadowolenia pacjentów, będących klientami podmiotów oferujących usługi w zakresie medycyny. Stała współpraca z rynkiem medycznym także stanowić będzie istotny atut – agencja kojarzona z badaniami tego sektora z pewnością łatwiej dotrze do respondentów aniżeli firma nieznana bądź kojarzona z działalnością handlową.

 

Doświadczenie zespołu badawczego pozwoli na opracowanie kwestionariusza i scenariusza badawczego, które w precyzyjny sposób pozwolą zarówno zdiagnozować konkretne postawy, jak i zmierzyć ich natężenie i popularność wśród badanych. Odpowiednie skonstruowanie ankiety pacjentów i zaprojektowanie scenariusza oraz fachowe opracowanie zebranego materiału zaoferować może jedynie agencja z odpowiednim stażem w procesie ankietyzacja pacjentów.