Pomoc w badaniach


Witamy serdecznie na stronie firmy BARBARA, zajmującej się przede wszystkim dystrybucją wyposażenia medycznego oraz profesjonalnych baz danych medycznych, dzięki którym możliwe jest o wiele lepsze prowadzenie działalności na skomplikowanym rynku farmaceutycznym, oraz medycznym.

Pomoc w badaniach

Prowadząc firmę należy szybko reagować na wszelkie zagrożenia. Jesteśmy przekonani, że badania rynku, a także badania opinii pracowników są cennym elementem systemu immunologicznego każdego przedsiębiorstwa. Pozwalają one przewidzieć i oszacować zagrożenia, co umożliwia ich sprawne unikanie. Oprócz tego badania odpowiadają na pytanie o atrakcyjność aktualnej oferty i wyznaczają kierunek zmian.

 

Niestety jednak nie każdą firmę stać na prowadzenie własnego działu badawczego. Najczęściej więc zleca się od czasu do czasu po jednym badaniu firmom zewnętrznym.

 

Kierując się wskazówkami wynikającymi z licznych przeprowadzanych przez nad badań rozwijamy wciąż naszą ofertę, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. Dw

a główne kierunki zmian to niższy koszt i krótszy czas realizacji. Obie tendencje łączy aktualnie najczęściej wykorzystywana przez nas metoda badawcza – wywiad telefoniczny wspierany komputerowo (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI).

 

Badania metodą CATI są znacznie szybsze od ankietyzacji papierowej, nie wymagają także drukowania kwestionariusza ankiety, ani digitalizacji danych zebranych w papierze. Narzędziem komunikacji między badaczem a respondentem jest w tym wypadku system komputerowo-telefoniczny, co pozwala na digitalizowanie materiału badawczego synchronicznie do jego pozyskiwania.

 

Do wykonania badania przy pomocy techniki CATI wystarczy komputer z Internetem oraz para słuchawek. Odpowiedni software CATI uchroni natomiast przed błędami zarówno na etapie konstruowania kwestionariusza ankiety (moduł śledzący logikę ankiety), jak i na etapie realizacji badania (m.in. moduł analizy próby i moduł pozwalający na nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie).

 

Software CATI jest także wyposażony w automatyczną funkcję tworzenia kopii zapasowej plików związanych z badaniem na serwerze. Doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo wyników badania – dzięki kopii nawet w przypadku awarii sprzętu komputerowego, na którym prowadzone było badanie, dane nie zostaną utracone.

 

W ramach otwierania się świata nauki, do niedawna stanowiącego hermetyczną rzeczywistość uniwersytecką, odciętą od zewnętrznego świata, dostarczono wiele wynalazków, które odmieniły nasze życie na zawsze. Dziś nauka ma coraz większy wpływ na codzienne życie każdego z nas. Umożliwiła szybkie i bezpieczne poruszanie się, ogrzewa i chłodzi nas na życzenie. Przyspiesza długotrwałe dotąd procesy.

 

Coraz popularniejsze staje się także partnerstwo nauki z biznesem. Stanowi ona wsparcie dla rozwoju oraz pozwala pełniej realizować misję przedsiębiorstwa. Prowadzenie badań pomaga w tworzeniu pozytywnej wizji firmy, stając się synonimem orientacji na jakość oraz nowoczesności. CATI System może stać się najlepszą okazją do ponownego rozważenia utworzenia komórki badawczej, wspomagającej zarząd w trudnych codziennych decyzjach merytorycznym wsparciem.

bazy danychbazy lekarzybazy aptekbazy medyczne