Badania Rynku FMCG


Witamy serdecznie na stronie firmy BARBARA, zajmującej się przede wszystkim dystrybucją wyposażenia medycznego oraz profesjonalnych baz danych medycznych, dzięki którym możliwe jest o wiele lepsze prowadzenie działalności na skomplikowanym rynku farmaceutycznym, oraz medycznym.

Badania Rynku FMCG

Zmiany na rynku i proces dostosowania
Dzisiejszy klient różni się bardzo od tego niedawnego. Wyznacznikiem tej różnicy wydaje się być przede wszystkim wyspecjalizowanie szczególnego rodzaju, dotyczące umiejętności określania własnych potrzeb. U podstaw tej zmiany upatrywać można tych samych zjawisk, które rozpowszechniły zarówno działalność psychoterapeutów na zachodzie, jak i wszelką działalność coachingową, a także reklamy spod znaku „bądź sobą”. Wszystkie one zdają się krążyć wokół zagadnienia iście filozoficznej natury – mianowicie: cóż to znaczy „być sobą”? Człowiek żyjący we współczesnym świecie konsumpcji w dużej mierze właśnie przez ten akt określa swoje ja, a z pewnością je wyraża poprzez wybory konsumpcyjne, których dokonuje. W ten sposób klient stał się świadomym kreatorem własnych potrzeb, wręcz ekspertem w tej kluczowej dla jego osobowości sprawie, dlatego coraz chętniej współpracuje z producentami na etapie projektowania produktów, wręcz oczekując od przedsiębiorców tego typu konsultacji.

 

Współpraca: klient-producent
Wiodące na rynku FMCG firmy od dawna umieszczają na opakowaniach i w reklamach swoich produktów informację o zaangażowaniu wybranej grupy konsumentów w proces powstawania danej rzeczy – służy to nie tylko uwiarygodnieniu lansowanej cechy produktu, ale też przyjaznym relacjom z klientami, którzy czują się dzięki temu jak pełnoprawny partner wymiany, nie zaś bierny elementy zbiorowości kupujących, których opinią nikt nie zaprząta sobie głowy. W związku z tym, że klienci coraz chętniej poddają głębokiej analizie swoje zakupy, stają się rzeczywiście wiarygodnym i rzetelnym źródłem wiedzy o przyzwyczajeniach i potrzebach, a także przekonaniach, które chcieliby móc wyrazić, sięgając po dany produkt. Aby jednak skutecznie komunikować się z konsumentami trzeba przedsięwziąć pewne metody – najlepszym sposobem pozytywnego wykorzystania tej sytuacji jest zaufanie profesjonalnej agencji zajmującej się badaniami rynku FMCG.

 

Rynek badań marketingowych FMCG
Firmy rynku badawczego wypracowały specjalistyczne metody pozwalające na jak najskuteczniejsze pozyskiwanie danych z pomocą narzędzi jakościowych. Standardowa postać metod badań marketingowych FMCG to wywiad – indywidualny pogłębiony oraz zogniskowany grupowy – prowadzony przez wysoko wykwalifikowanego moderatora, którego zadaniem jest realizacja rozmowy w oparciu o zagadnienia wyszczególnione w szkicowym scenariuszu wywiadu. W zależności od rodzaju wywiadu, moderator dąży do uzyskania pogłębionej autoanalizy lub zagęszczonych wskazań, które dadzą możliwie najszerszy obraz omawianego zagadnienia. W ramach formuły wywiadu na potrzeby badań marketingowych FMCG utworzono specyficzne metody testów i insightów konsumenckich, podczas których zagadnienia scenariuszowe przyjmują postać bardziej zaawansowaną i skupioną wokół wybranego elementu (np. konkretnego produktu, marki, opakowania).

 

Dla zaawansowanych
Oferta jakościowych badań rynku FMCG może zostać uzupełniona o metody ilościowe, oparte na wywiadach kwestionariuszowych, realizowanych w celu zbadania zasięgu danej opinii lub częstości cechy. Badanie marketingowe FMCG warto rozpocząć od analizy materiału zastanego, znanej jako desk research, podczas której analizie poddać można także konkurencyjne strategie promocyjne i produktowe. Zastosowanie pełnej gamy metod podnosi rzetelność i wiarygodność badania, wzajemnie się weryfikując w ramach procesu triangulacji. Jakość wyników badań marketingowych FMCG z pewnością zależy także od doświadczenia realizatora, pośredniczącego pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentami, który odpowiedzialny jest za treść raportu oraz odpowiednie zaprezentowanie udzielonych przez klientów rekomendacji. Warto wybrać agencję dysponującą stosownym doświadczeniem w realizacji projektów badawczych dla branży, w której działa podmiot zlecający badanie.

bazy lekarzybazy aptekbazy medyczne