Tag: statystyka (1)

Profesjonalne usługi statystyczne

Profesjonalne analizy statystyczne i usługi statystyczne do prac naukowych (doktorat, publikacja naukowa) oraz opracowań biznesowych.

BioStat świadczy usługi analiz statystycznych i analityczne dla następujących typów klientów:

- Firmy

- Agencje rządowe

- Organizacje nienastawione na zysk

- Firmy konsultingowe

- Naukowcy

- Prawnicy

- Studenci studiów licencjackich i magisterskich w zakresie statystyki, nauk o zarządzaniu, kursów metod badawczych

- Studenci przygotowujący rozprawy i prace dyplomowe

W szczególności, jeśli jesteś .... ...biznes, agencja rządowa, organizacja non-profit,

lub firmą konsultingową.

Nie musisz już zatrudniać drogich konsultantów lub stałych pracowników

aby przeprowadzić analizę danych.

Teraz możesz zlecić nam analizę danych!

Możemy zapewnić pomoc, której potrzebujesz na każdym lub wszystkich następujących etapach uzyskiwania

odpowiedzi oparte na danych, których szukasz:

- decydowanie o tym, jakie dane są potrzebne;

- projektowanie procesu zbierania danych;

- analiza zebranych danych.

Przykłady konkretnych usług, które możemy zaoferować Twojej organizacji, można znaleźć na stronie Usługi.

...student na kursie statystyki, zarządzania, psychometrii lub metod badawczych:

Możemy zapewnić ....

- ...pomoc w realizacji zadań, projektów i innych wymagań kursowych;

- ...konsultacja w celu poprawy zrozumienia pojęć i metod statystycznych;

- ...sprawdzanie swojej pracy pod kątem dokładności przed jej przesłaniem.

...doktorant pracujący nad twoją pracą doktorską:

Pomożemy Ci ....

- formułowanie i testowanie hipotez

- opracować wykonalny projekt badawczy i określić liczbę potrzebnych przypadków/obserwacji

- przenieść swoje dane do SPSS lub innej bazy danych systemu analizy statystycznej

- decydować o tym, jakie analizy psychometryczne są potrzebne do oceny wiarygodności i konstruowania zasadności nowych instrumentów, które opracowałeś

- opracować procedury statystyczne potrzebne do przetestowania Twoich hipotez, a my pokażemy Ci, jak przeprowadzać analizy statystyczne w SPSS lub innym systemie analizy statystycznej

W niektórych przypadkach uczelnie wymagają od studenta samodzielnego wykonywania analiz statystycznych. Jeśli jednak Twój wydział i uczelnia pozwalają na zlecanie analiz komuś innemu, możemy wykonać analizy dla Ciebie.

Możemy również zapewnić usługi edycji i sprawdzania formatu APA.

...badacz na etapie propozycji lub analizy:

Niezależnie od tego, czy jest to rada, której potrzebujesz w przygotowaniu części metodologicznej propozycji badawczej, czy też pomoc w rzeczywistym przygotowaniu danych do analizy i przeprowadzenia analiz, moje bogate doświadczenie we wszystkich tych działaniach może zaoszczędzić Ci dużo frustracji i pomóc zapewnić, że dotrzymasz terminów.

...pełnomocnik i sprawy prawne:

Wiele spraw prawnych zależy od tego, po której stronie można najlepiej poprzeć swoje argumenty danymi. Mam doświadczenie w badaniu danych pod każdym kątem, które mogłyby potencjalnie wesprzeć argumenty klienta, broniąc moich analiz przed atakiem ekspertów strony przeciwnej, a także znajdując słabości, które mogą istnieć w wynikach analiz oferowanych przez ekspertów strony przeciwnej. Mam szczególne doświadczenie w odgrywaniu tej roli w kontekście sporów sądowych dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, ale mogę rozszerzyć te same możliwości na praktycznie każdy inny przypadek, w którym dostępne są dane do przeanalizowania w celu wsparcia pozycji klienta.

Planowanie pracy:

Zazwyczaj mogę podać całkiem dobry szacunek tego, kiedy mogę wykonać twoją pracę. W nagłych przypadkach mogę czasami przesuwać inne prace, aby zaspokoić Twoje potrzeby, ale nie mogę zagwarantować, że będzie to możliwe. Alternatywnie, mam sieć współpracowników, którzy są biegli statystycy i którzy mogą potencjalnie przyczynić się do ich wysiłków w nagłych sytuacjach.

Uczciwość: Moja najcenniejsza własność

Nigdy świadomie nie wykonam nieprawidłowej analizy lub nie udzielę ci rady, której nie jestem pewien. Jeśli popełniam błąd, naprawię go na swój koszt.

Jeśli nie wiem jak wykonać jakąś analizę, od razu ci o tym poinformuję. W takim przypadku albo znajdę sposób, jak to zrobić, zadzwonię do innego eksperta, albo powiem ci, że powinieneś znaleźć kogoś innego.

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dotrzymać terminu, który wspólnie uzgodniliśmy. Jeśli nie dotrzymam terminu bez uzasadnionej wymówki, nic mi nie płacisz. Jedynym uzasadnionym usprawiedliwieniem dla niedotrzymania terminu jest choroba, niekontrolowane działania natury (np. awaria sprzętu, przerwy w dostawie prądu) oraz zmiany w Państwa wymaganiach. Nawet w takich przypadkach wciągnę moich współpracowników, aby wykonać Twoją pracę, jeśli będzie to w ogóle możliwe. Jeśli mogę przewidzieć, że nie będę w stanie dotrzymać terminu, poinformuję Cię o tym jak najszybciej z góry.

Kontakt z nami:

statystyka@biostat.com.pl

Zobacz więcej: www.statystyka.az.pl