Tag: programy szyte na miarę (1)

Aplikacje Dedykowane

Propozycje IT dla firm
Wcale nierzadkie jest poszukiwanie przez zarządzających przedsiębiorstwami coraz nowszych rozwiązań informatycznych do zarządzania czasem, zadaniami, produkcją, czy sprzedażą. W zależności od wielkości firmy, branży, w której działa, jej profilu działalności, potrzeby dotyczące takiego oprogramowania dedykowanego mogą się różnić. Do pewnego stopnia każdej z tych firm będą wystarczały ogólne rozwiązania IT, jednak w pewnym momencie trzeba zainwestować w odpowiednio dobrane narządzenia. To takie narzędzia, które pozwalają opanować wszystkie zadania z poziomu jednej aplikacji. W związku z tą potrzebą powstały rozwiązania zindywidualizowane, pozwalające na zarządzanie danymi, przetwarzanie informacji, raportowanie postępów projektów i procesów. Narzędzia, które są proste w obsłudze, intuicyjne, podające dane i ich opracowania w przyjaznej formie. Przykładem może być oprogramowanie szyte na miarę służące do zarządzania czasem. Dzięki niemu można zoptymalizować zadania, zaplanować harmonogram, rozdzielić zadania wśród członków zespołu, śledzić ich realizację, reagować w sytuacjach kryzysowych.

 

Systemy informatyczne
Współczesne rozwiązania informatyczne w związku z wymaganiami rynku muszą być oparte o wysoki stopień elastyczności. To powoduje, że są bardzo wymagające konstrukcyjnie. Muszą być tak doskonale opracowane, by mogły zostać dopasowane do danej branży, profilu i wielkości firmy. Na podstawie tego rdzenia opracowuje się indywidualne programy na zamówienie. Kolejnym nowoczesnym aspektem tych programów szytych na miarę jest model licencyjny, w jakim są sprzedawane. Chodzi o tzw. model SaaS (System as a Service), bądź też OnCloud – udostępnianie programu komercyjnego na serwerach firmy-oferenta. Dlatego, paradoksalnie, zindywidualizowane rozwiązania są tańsze od tych ogólnych. Ponieważ nie trzeba instalować ich na firmowych komputerach. Są one udostępniane na serwerach firmy sprzedającej, co gwarantuje bezpieczeństwo danych, stałą obsługę techniczną profesjonalistów z działu IT, automatyczne aktualizacje, korzystanie z systemu on-line (wystarczy zaktualizowana przeglądarka) i wiele innych udogodnień. Wszystko to w oparciu o model SaaS, a więc korzystanie z programu na serwerze firmy go oferującej.

 

Programy szyte na miarę
Ostatnią kluczową kwestią jest mobilność i responsywność tych rozwiązań informatycznych. Każda aplikacja dedykowana powinna bowiem być przystosowana do działania na różnorodnych urządzeniach. Może być to komputer stacjonarny, ale i laptop, smartfon, czy tablet. Zatem oprócz intuicyjnego interfejsu i przejrzystego layoutu musi odpowiednio się wyświetlać niezależnie od tego, na jakim urządzeniu jest używana. Bez tego do niczego nie przydadzą się najlepsze nawet funkcje. Jeśli nie da się odpowiednio wyświetlić, przejrzeć, uzupełnić kolejnych stron oprogramowania komercyjnego, nie skorzystamy z systemu.