Tag: badania tajemniczego klienta (1)

Tajemniczy Klient

Doskonałe rozwiązanie w badaniach klientów
Badania klientów są podstawą pozyskiwania przez przedsiębiorstwa informacji o tym, czy ich produkty/usługi obecne na rynku są postrzegane pozytywnie, a także o tym, czy opłacalne jest wprowadzenie nowego produktu/nowej usługi na rynek bądź też zmiana dotychczasowych. W przypadku małych firm są to proste wywiady prowadzone np. przez sprzedawców chcących dowiedzieć się, czy klienci są zadowoleni i w jakim stopniu, czy polecają przedsiębiorstwo swoim znajomym i rodzinie. Średnie i duże firmy mogą już sobie pozwolić na profesjonalne badania i prowadzić je bądź siłami własnymi, bądź też zlecać agencjom badawczym. Jest jednak jedno takie badanie klientów, którego nie można przekazać w ręce samych pracowników firmy. To tajemniczy klient. Cała jego istota polega na tym, żeby pracownicy danej firmy nie wiedzieli, kto ich ocenia, ani kiedy. Stąd konieczność wynajęcia profesjonalnych badaczy.

 

Szczegóły badania tajemniczy klient
Wynajęcie firmy badawczej jest sprawą stosunkowo prostą, jednak należy pamiętać, by sprawdzić jej referencje. Warto zatrudnić kogoś, kto ma solidne doświadczenie w badaniach typu mystery shopping. Po tym kroku trzeba zastanowić się jakie dokładnie działy i w ilu placówkach chcemy zbadać. Następnym etapem jest opracowywanie karty ocen i scenariusza wizyt. Wszystko w porozumieniu pomiędzy firmą zlecającą i badawczą. Potem następuje proces losowania placówek do badania i szkolenia audytorów. Sam proces badawczy składa się z wizyt audytorów w poszczególnych placówkach. Na podstawie karty ocen i scenariusza wizyty tajemniczy klienci oceniają placówkę ogólnie, zwracając uwagę na jej przygotowanie na przyjęcie klientów, a także szczegółowo, kiedy udając klientów firmy kupują produkty/usługi. Wszystko przebiega w wystandaryzowany sposób, by audyt był obiektywny, a całe badanie rzetelne i wiarygodne.

 

Jacy powinni być audytorzy
Audytorzy to ludzie, od których zależy powodzenie procesu badawczego. Wymaga się od nich dużo więcej niż od ankieterów CATI, PAPI, czy CAPI. Ich praca nie polega na zadawaniu pytań i zaznaczaniu odpowiedzi. Ich zadanie jest dużo bardziej skomplikowane. W dodatku nad ich pracą nie czuwa koordynator CATI, czy system badawczy. Ich wizyta nie może przecież przebiegać w ten sposób, że chodzą z tabletem po sklepie i coś klikają. Wszystko opiera się – jeśli wizyta nie jest nagrywana – na ich spostrzegawczości i pamięci. Dodatkową umiejętnością bardzo wysoko cenioną, są zdolności aktorskie, a także komunikatywność, otwartość, czy pewność siebie.

 

Rezultaty projektu
Na podstawie każdej z wizyt audytorów w wylosowanych do badania placówkach powstaje raport. One zaś składają się na zbiorcze zestawienie wyników badania. Powinny one być przedstawione w taki sposób, by zarządzającym placówkami, a także całą siecią placówek umożliwić dokonanie porównania pomiędzy punktami usługowymi, czy handlowymi.